چشم‌انداز لایک‌تک

چشم انداز لایک‌تِک

 

با توجه به برنامه بلند مدت و تعهد اعضای لایک‌تک، ما در پایان 5 سال آتی، با سهم نسبی بازار بیش از 50 درصد در ایران، اقدام به آغاز بین المللی سازی منطقه ای برندهای محصول مان خواهیم کرد. در پایان 5 سال آتی، شرکت ما جزو سودآورترین شرکت های حوزه های فناوری اطلاعات در ایران خواهد بود که نامی آشنا در حفظ ارزش های مشتری و حقوق مصرف کننده است.