نماینگی

4-min

05 شهریور: اعطای ویژه نمایندگی های استانی

با توجه به گستره فعالیت شرکت در کشور عزیزمان ایران و نیز توسعه تیم های فروش و پشتیبانی و بومی سازی فعالیت ها، شرکت در نظر دارد از شخصیت های حقیقی و حقوقی مجرب و دارای روزمه کاری در راستای حوزه فعالیت شرکت با شرایط ویژه اقدام به اعطای نمایندگی نماید، لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.