نرم افزار اموال و دارایی ثابت

سیستم جامع نرم افزاری آردا

05 شهریور: سیستم جامع نرم افزاری آردا

بیش از ۲ دهه می باشد که در صنعت آرد با سیستم های جامع آردا افتخار خدمات رسانی به مدیران ارشد کارخانجات آرد را در سراسر کشورمان داریم ، حال با کسب این تجربه ارزشمند و پشت سر گذاشتن چالش ها و ارائه راهکارهای سیستمی و مدیریتی در حوزه IT بر آن شدیم تا با توسعه و مدرن سازی برخی از زیر سیستم ها و تولید سیستم های دیگر اقدام به ارتقا بسته جامع نرم افزاری آردا نماییم ، حال که با شما سخن می گوییم آردا فصلی جدید از زندگی کاری خود را در حال تجربه هست و بزودی از پروژه جدید آردا رو نمایی خواهد شد .